Anasayfa » Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

YAKIT ANALİZLERİ

KATI YAKIT ANALİZLERİ     KÖMÜR, ODUN                                                                                   

• Yakıt Numunesi Hazırlama                                                                                                   

• Nem Tayini                                                                                                                              

• Kül Tayini                                                                                                                                 

• Uçucu Madde Tayini                                                                                                             

• Sabit Karbon Tayini                                                                                                              

• Toplam Kükürt Tayini    

       

SIVI YAKIT ANALİZLERİ

KAL-YAK,MOTORİN 

• Toplam Kükürt Tayini

• Yoğunluk Tayini

• Parlama Noktası Ölçümü

• Viskozite Ölçümü

• Akma Noktası Tayini

• Isıl Değer Tayini

         

•EMİSYON ÖLÇÜMÜ(BACAGAZI)                                                                 

- Sıcaklık              – Hız                                                                                                           

  - Basınç                - Debi                                                                                                   

- O2                      - CO                                                                                                                                                 

- SO2                   – NOX                                                                                             

- CO2                  - İslilik

-Toz Ölçümü

•İMİSYON ÖLÇÜMÜ(ORTAM HAVASI)

-Gravimetrik Metod ile PM 10 Tayini

-Partikül Madde Tayini

-Çöken Toz Tayini

-Modelleme

 •GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ                                                                                                                

• Çevre gürültüsünün tarifi,ölçümleri ve değerlendirilmesi,                                         

• Kuruluştan Kaynaklanan Gürültünün Ölçümü,                                                           

• Genel hesaplama yöntemi ile modelleme çalışmaları,                                                

• Ses basıncı kullanılarak ses gücü seviyelerinin tayini.

 

•TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ   

• Mekanik Titreşim ve Şok,

• Binaların Titreşimi,

• Titreşimin Ölçülmesi ve Binalara Etkilerinin Değerlendirilmesi

 

•SU VE ATIK SU ANALİZLERİ

• pH 

• Askıda Katı Madde
• Kimyasal Oksijen İhtiyacı
• Biyolojik Oksijen İhtiyacı
• Yağ ve Gress
• Hidrokarbonlar
• Toplam ve Bileşik Alkalinite
• Çözünmüş Oksijen
• Elektriksel İletkenlik
• Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum toplamının tayini
• Sodyum (Na) ve Potasyum
• Krom+6
• Renk
• Sülfür
• Bakır
• Kurşun
• Gümüş
• Krom
• Çinko
• Fenol
• Demir
• Kadmiyum
• Toplam Siyanür
• Sıcaklık
• Tuzluluk
• Bulanıklık
• Toplam Azot
• Toplam Fosfor

•SUDAN NUMUNE ALMA

ANLIK NUMUNE ALMA
2 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE ALMA
24 SAATLİK KOMPOZİT NUMUNE ALMA 

 

•İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ
 İŞ YERİ DIŞ VE  İÇ ORTAM TOZ  ÖLÇÜMLERİ

KİŞİSEL VE İŞ YERİ ORTAMI GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ

KİŞİLERİN MARUZ KALDIĞI TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ

AYDINLATMA ÖLÇÜMLERİ 

TERMAL KONFOR ÖLÇÜMLERİ

Analiz Hakkında Yorum Ekle

Dikkat Oku!
Yorumunuz İncelenip Cevap Verilecektir. Gerekli Durumlarda Telefon ile Dönüş Yapılacaktır.