Anasayfa » Hakkımızda

Diyarbakır Çevre Merkezi (DİCEM)

Giderek artan tüketim toplumunda, Dünyamızın güzelliğinin ve temizliğinin korunması ve gelecek kuşaklara tahrip olmadan ulaşabilmesine yönelik faaliyetlerde, yapacağı hassas ölçüm ve analizlerle yer almak misyonu ile tüm Türkiye’ye hizmet vermek üzere 2006 yılında kurulmuştur.

Hizmetlerinde gizlilik, doğruluk, tarafsızlık, güvenilirlik ve hassasiyet, müşteri ve çalışan memnuniyeti kavramları ile entegre biçimde çalışmayı esas almış bir işletmedir.

ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak kurulmuş kalite yönetim sistemi doğrultusunda çalışmaktadır.

Laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Akredite edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının istediği kriterlere uygun olarak İş Hijyeni, Ölçüm, Test ve Analizleri Yapılmaktadır.

Üst yönetimden en alt kademedeki çalışanına kadar aynı bilinç ve aynı amaçla bezenmiş, çağdaş yönetim ilkelerini benimsemiş, taşıdığı büyük sorumluluğun bilincinde ve sürekli gelişme çabası içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmaktadır.

Modern cihazlarla teçhiz edilmiştir ve cihazların düzenli olarak kalibrasyonları yapılmaktadır.

Tüm deney ve ölçüm çalışmalarında, sadece ulusal ve uluslar arası test metotları kullanılmaktadır.

Referans malzemelerle, sonuçların doğruluğundan emin olunmaktadır.

Laboratuvarlar arası yeterlik/karşılaştırma  deneyleri ile  performansı sürekli izlenmekte ve bu testlerde en başarılı sonuçlara ulaşan  laboratuvarlar arasında yer almaktadır.

Çevre kirliliği denilince sadece etraftaki gözle görülür kirlilik değil, bizim fark edemediğimiz; ama hepimizi içine alan global kirliliğin tespiti ve oluşabilecek kirliliğin önlenmesi  yapılacak ölçüm ve analizlerle mümkündür. Yapacağımız ölçüm ve analizlerle  bu önemli ve erdemli toplumsal hizmetin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktan onur duyarız.

DİCEM AİLESİ

 

Analiz Hakkında Yorum Ekle

Dikkat Oku!
Yorumunuz İncelenip Cevap Verilecektir. Gerekli Durumlarda Telefon ile Dönüş Yapılacaktır.