Anasayfa » SSS » Faydalı Dökümanlar
ÇEVRE MEVZUATI
(KANUNLAR – YÖNETMELİKLER – TEBLİĞLER)

KANUNLAR

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER

Not : Bu alandaki bilgiler sürekli olarak güncel tutulmaktadır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI
(KANUNLAR – YÖNETMELİKLER – TEBLİĞLER – ILO SÖZLEŞMELERİ)

KANUNLAR

YÖNETMELİKLER

TEBLİĞLER


TÜRKİYE’NİN ONAYLADIĞI ILO SÖZLEŞMELERİ

2 No’lu İşsizlik Sözleşmesi

11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi

14 No’lu Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi 

15 Nol’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi 

26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 

29 No’lu Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 

34 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi 

42 No’lu İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 

45 No’lu Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 

53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

55 No’lu Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

58 No’lu Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize) 

59 No’lu Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize) 

68 No’lu Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 

80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 

81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi 

87 No’lu Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 

88 No’lu İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 

95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 

96 No’lu Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) 

98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 

99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 

100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi 

102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 

105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 

108 No’lu Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 

115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 

116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 

118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi 

119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi 

122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi 

123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi 

127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi 

133 No’lu Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler) 

134 No’lu İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

135 No’lu İşçi Temsilcileri Sözleşmesi 

138 No’lu Asgari Yaş Sözleşmesi 

142 No’lu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 

144 No’lu Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 

146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

151 No’lu Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 

152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

153 No’lu Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

155 No’lu İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 

158 No’lu Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 

159 No’lu Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 

161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 

164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi